[ เกี่ยวกับมูลนิธิฯ ][ คณะกรรมการ ][ สมทบทุน ]ผู้ใช้ระบบขณะนี้ : Unknown | สิทธิ์การใช้ระบบ : Unknown [ เข้าสู่ระบบ ]
ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
     วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ่านต่อ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี 2561 ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
     วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อเวลา 17.17 น. อ่านต่อ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านแดนชล จังหวัดแพร่
     วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลาประมาณ 11.10 น. อ่านต่อ
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ประจำปี 2559
     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาสวัดพระราม อ่านต่อ
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การทำงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”
     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 นาย สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การทำงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท’’ เนื่องจากที่เป็นหน่วยงานดำเนินงานสนองพระราชดำริ อ่านต่อ
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และมอบรางวัล เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
     เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และมอบรางวัล เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา อ่านต่อ
[ ดูทั้งหมด ]

รายงานข้อมูลโครงการ

สรุปข้อมูลโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาที่อยู่ในระบบ มีดังต่อไปนี้

     ภาค จำนวน(โครงการ)
 กรุงเทพมหานคร 18
 ภาคกลางและภาคตะวันออก 93
 ภาคเหนือ 48
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14
 ภาคใต้ 38
 ต่างประเทศ 1
พัฒนาโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก)
Developed by Hydro and Agro Informatics Institute (HAII)